رضا بیات

درباره من

دکتر رضا بیات
image

استادیار گروه آموزشی مخابرات @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

سیستم های مخابراتی، کاربردهای علوم داده، بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی، رمزنگاری با آشوب. گروه آموزشی مخابرات - دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه سمنان....

محقق گوگل

(1401/2/10)

استنادات

29

h-index

1

i10-index

1

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1401/12/28)

استنادات

23

مقالات

1

h-index

1

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1374

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

تحصیل و پژوهش در زمینه ی پردازش آرایه ای سیگنال ها. عنوان پایان نامه: پردازش آرایه ی دو-بعدی سیگنال ها به منظور تخمین تأخیر بین آنها با استفاده از الگوریتم LMS و بهینه سازی با الگوریتم ژنتیکی.

1370

کارشناسی

صنعتی خواجه نصیر توسی

گرایش مخابرات - عنوان پروژه ی پایانی در زمینه ی مخابرات دیجیتال بیسیم: طراحی و ساخت فرستنده و گیرنده برای انتقال بیسیم دیجیتال سیگنال صدا و داده با نرخ 128 کیلوبیت بر ثانیه در فرکانس کریر 27 مگاهرتز.

تجارب

1370 تا کنون

طراحی و ساخت سیستم های مخابره و پردازش اطلاعات

شرکت ها و سازمان های مختلف

طراحی و پیاده سازی سیستم های الکترونیکی به صورت آمیخته ای از سخت افزار و نرم افزار برای کاربردهای مخابره ی اطلاعات، اندازه گیری از راه دور، نظارت بر عملکرد سیستم ها، پردازش اطلاعات

1377 تا کنون

تدریس

دانشگاه سمنان

1382

برگزاری مسابقة رباتیک دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

برگزاری اولین و تنها مسابقة رباتیک دانشگاه سمنان در سطح کشوری

1382-1387

معاونت گروه برق

دانشگاه سمنان

انجام امور اجرایی تا تبدیل گروه برق به دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر

مهارت ها

علم داده ها

طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی سیستم های مخابراتی و الکترونیکی - در سطوح تکنیکی، سیستمی و معماری

ویراستاری فارسی و انگلیسی

اولویت های پژوهشی

پردازش سیگنال در ذخیره سازی و مخابرة اطلاعات

کاربردهای علم داده

رمزنگاری با استفاده از آشوب

زیست شناسی محاسباتی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
اهمیت صنعت و اثر فزاینده (نمایی) آن بر زدودن فقر و افزایش کیفیت زندگی   (84 بار دانلود)
MP4 - اهمیت صنعت و اثر فزاینده (نمایی) آن بر زدودن فقر و افزایش کیفیت زندگی https://www.youtube.com/watch?v=djB9oK6pkbA
پدیدة گیبس و مفهوم طیف فرکانسی سیگنال - سه شنبه 30 فر 01   (93 بار دانلود)
MP4 - پدیدة گیبس و مفهوم طیف فرکانسی سیگنال - سه شنبه 30 فر 01 Filename: 2022-04-19 15;34 SigSys W7 Freq & Gibbs Phenom.mp4
آزمایشگاه اندازه گیری و مدار - یکشنبه 28 فر 01 - فصل سوم   (81 بار دانلود)
MP4 - آزمایشگاه اندازه گیری و مدار - یکشنبه 28 فر 01 - فصل سوم Filename: 2022-04-17 09;00 LabCCT Ch3-2.mp4
آزمایشگاه اندازه گیری و مدار - یکشنبه 22 فر 01 - فصل سوم   (100 بار دانلود)
MP4 - آزمایشگاه اندازه گیری و مدار - یکشنبه 22 فر 01 - فصل سوم Filename: 2022-04-10 09;00 LabCCT Ch3.mp4
آزمایشگاه اندازه گیری و مدار - دوشنبه 15 فر 01 - فصل دوم   (148 بار دانلود)
MP4 - آزمایشگاه اندازه گیری و مدار - دوشنبه 15 فر 01 - فصل دوم Filename: 2022-04-04 10;09 LabCCT Ch1-2.mp4
آشنایی با مهندسی برق - یکشنبه 14 فر 01 - قوانین کیرشف   (134 بار دانلود)
PDF - آشنایی با مهندسی برق - یکشنبه 14 فر 01 - قوانین کیرشف Filename: 101_01_14 ElecEng - CCT Theory 4 KCL_KVL - Notes.pdf
آشنایی با مهندسی برق - یکشنبه 14 فر 01 - قوانین کیرشف   (90 بار دانلود)
MP4 - آشنایی با مهندسی برق - یکشنبه 14 فر 01 - قوانین کیرشف Filename: 2022-04-03 17;44 ElecEng W4.mp4
مقدمة درس سیگنال و سیستم   (157 بار دانلود)
MP4 - 2022-02-19 16;33 W11-Intro.mp4
تمرین مدار 2 - حل تکلیف 7 (دوقطبی ها) (جدید نیمسال 001)   (173 بار دانلود)
MP4 - تمرین مدار 2 - حل تکلیف 7 (دوقطبی ها) (جدید نیمسال 001) Filename 2022-01-06 CCT2 - HW-07 sol.mp4
تمرین مدار 2 - حل تکلیف 6 - بخش دوم (قضیه های شبکه) (جدید نیمسال 001)   (165 بار دانلود)
MP4 - تمرین مدار 2 - حل تکلیف 6 - بخش دوم (قضیه های شبکه) (جدید نیمسال 001) Filename 2022-01-06 CCT2 - HW-06 sol 2.mp4
تمرین مدار 2 - حل تکلیف 6 - بخش اول (قضیه های شبکه) (جدید نیمسال 001)   (174 بار دانلود)
MP4 - تمرین مدار 2 - حل تکلیف 6 - بخش اول (قضیه های شبکه) (جدید نیمسال 001) Filename 2022-01-06 CCT2 - HW-06 sol 1.mp4
تمرین مدار 2 - حل تکلیف 5 - بخش دوم (تابع شبکه) (جدید نیمسال 001)   (172 بار دانلود)
MP4 - تمرین مدار 2 - حل تکلیف 5 - بخش دوم (تابع شبکه) (جدید نیمسال 001) Filename 2022-01-01 CCT2 - HW-05 sol-2.mp4
تمرین مدار 2 - حل تکلیف 5 - بخش اول (تابع شبکه) (جدید نیمسال 001)   (188 بار دانلود)
MP4 - تمرین مدار 2 - حل تکلیف 5 - بخش اول (تابع شبکه) (جدید نیمسال 001) Filename 2022-01-01 CCT2 - HW-05 sol-1.mp4
توصیة ریچارد فاینمن برای دانشجویان   (175 بار دانلود)
MP4 - توصیة ریچارد فاینمن برای دانشجویان: سخت کوشی، کلید است. Filename: Richard Feynman advice to students_There's no such thing as MIRACLE-240p.mp4
تمرین مدار 2 - مرور تکلیف 5 (تابع شبکه) (جدید نیمسال 001)   (183 بار دانلود)
MP4 - تمرین مدار 2 - مرور تکلیف 5 (تابع شبکه) (جدید نیمسال 001) Filename 2021-12-08 CCT2 - Ch5 - NetFunc Prob Overview2.mp4
تمرین مدار 2 - مرور تکلیف 5 (تابع شبکه) (جدید نیمسال 001)   (196 بار دانلود)
PDF - تمرین مدار 2 - مرور تکلیف 5 (تابع شبکه) (جدید نیمسال 001) Filename CCT2 - Ch6 - NetTheorems - new 1001-class notes.pdf
تدریس مدار 2 - فصل شش: قضایای شبکه ها جلسة 3 - ارتباط قضیة همپاسخی با قضیة تلگان (جدید نیمسال 001)   (159 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل شش: قضایای شبکه ها جلسة 3 - ارتباط قضیة همپاسخی با قضیة تلگان (جدید نیمسال 001) Filename 2021-12-08 CCT2 - Ch6 - NetTheorems - Reciprocity & Telegen's Theorem.mp4
تدریس مدار 2 - فصل شش: قضایای شبکه ها جلسة 2 (جدید نیمسال 001)   (201 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل شش: قضایای شبکه ها جلسة 2 (جدید نیمسال 001) Filename 2021-12-04 CCT2 - Ch6 - NetTheorems - Thevenin, Reciprocity
تمرین مدار 2 - مرور مسائل (کتاب و تکلیف 5) مربوط به تابع شبکه (جدید نیمسال 001)   (179 بار دانلود)
MP4 - تمرین مدار 2 - مرور مسائل (کتاب و تکلیف 5) مربوط به تابع شبکه (جدید نیمسال 001) Filename 2021-12-01 CCT2 - Ch5 - NetFunc (Book & HW05) Prob Overview.mp4
تدریس مدار 2 - فصل شش: قضایای شبکه ها (جدید نیمسال 001)   (160 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل شش: قضایای شبکه ها (جدید نیمسال 001) Filename 2021-12-01 CCT2 - Ch6 - NetTheorems - Substitution, Superposition.mp4
چشم انداز مشاغل در آیندة نزدیک - افق 2030   (223 بار دانلود)
چشم انداز مشاغل در آیندة نزدیک - افق 2030 نام فایل 2030 Professions & Businesses - AsefAcademy.pdf
روشی برای محاسبة پاسخ ضربه در مدار دلخواه - بخش دوم   (332 بار دانلود)
MP4 - روشی برای محاسبة پاسخ ضربه در مدار دلخواه - بخش دوم 99_08_07 CCT2-Ch0_CCT1Review_Transient Behavior of RLC_P4_ImpulseResponce - R. Bayat.mp4
روشی برای محاسبة پاسخ ضربه در مدار دلخواه   (304 بار دانلود)
MP4 - روشی برای محاسبة پاسخ ضربه در مدار دلخواه 99_08_07 CCT2-Ch0_CCT1Review_Transient Behavior of RLC_P3_ImpulseResponce - R. Bayat.mp4
روشی برای محاسبة پاسخ پله در مدار دلخواه - بخش دوم   (280 بار دانلود)
MP4 - روشی برای محاسبة پاسخ پله در مدار دلخواه - بخش دوم 99_08_06 CCT2-Ch0_CCT1Review_Transient Behavior of RLC_P2_StepResponce - R. Bayat.mp4
روشی برای محاسبة پاسخ پله در مدار دلخواه   (256 بار دانلود)
MP4 - روشی برای محاسبة پاسخ پله در مدار دلخواه 99_08_05 CCT2-Ch0_CCT1Review_Transient Behavior of RLC_P1_StepResponce - R. Bayat.mp4
روشی ساده برای به دست آوردن معادلة دیفرانسیل مدار دلخواه   (291 بار دانلود)
MP4 - روشی ساده برای به دست آوردن معادلة دیفرانسیل مدار دلخواه 99_08_07 CCT2-Ch0_CCT1Review_DiffEq of RLC - R. Bayat.mp4
ساختن ژنراتور مکانیکی با نیروی ماهیچه   (242 بار دانلود)
ساختن ژنراتور مکانیکی با نیروی ماهیچه. ایده ای جالب برای پروژه ای الکتریکی-مکانیکی: https://www.youtube.com/watch?v=yhu3s1ut3wM
کلیپ آموزش جامع پروتئوس   (550 بار دانلود)
کلیپ آموزش جامع پروتئوس که آقای سید امان زرگری تهیه کرده اند. نخست باید تمامی قسمتها را دانلود کنید و سپس یکجا از حالت فشرده خارج نمایید.
کلیپ آموزش جامع پروتئوس   (460 بار دانلود)
کلیپ آموزش جامع پروتئوس که آقای سید امان زرگری تهیه کرده اند. نخست باید تمامی قسمتها را دانلود کنید و سپس یکجا از حالت فشرده خارج نمایید.
کلیپ آموزش جامع پروتئوس   (495 بار دانلود)
کلیپ آموزش جامع پروتئوس که آقای سید امان زرگری تهیه کرده اند. نخست باید تمامی قسمتها را دانلود کنید و سپس یکجا از حالت فشرده خارج نمایید.
کلیپ آموزش جامع پروتئوس   (521 بار دانلود)
کلیپ آموزش جامع پروتئوس که آقای سید امان زرگری تهیه کرده اند. نخست باید تمامی قسمتها را دانلود کنید و سپس یکجا از حالت فشرده خارج نمایید.
کلیپ آموزش جامع پروتئوس   (552 بار دانلود)
کلیپ آموزش جامع پروتئوس که آقای سید امان زرگری تهیه کرده اند. نخست باید تمامی قسمتها را دانلود کنید و سپس یکجا از حالت فشرده خارج نمایید.
بخش اول آزمایش فصل دوم در پروتئوس   (463 بار دانلود)
RAR - بخش اول آزمایش فصل دوم در پروتئوس تهیه کنندة ویدئو: دانشجوی درس، آقای سید امان زرگری بعد از دانلود کردن هر دو قسمت، از حالت فشرده خارج نمایید.
بخش دوم آزمایش فصل دوم در پروتئوس   (447 بار دانلود)
RAR - بخش دوم آزمایش فصل دوم در پروتئوس تهیه کنندة ویدئو: دانشجوی درس، آقای سید امان زرگری بعد از دانلود کردن هر دو قسمت، از حالت فشرده خارج نمایید.
روش کلی تحلیل مدار - معادلات حالت در حضور ترانس ایدئال   (370 بار دانلود)
روش کلی تحلیل مدار - نوشتن معادلات حالت در حضور ترانس ایدئال - نوشتن معادلة دیفرانسیل با استفاده از نمایش لاپلاس Gen Method - State wi Ideal Xformer - G1.pdf
روش کلی تحلیل مدار - معادلات حالت در حضور ترانس ایدئال   (401 بار دانلود)
روش کلی تحلیل مدار - نوشتن معادلات حالت در حضور ترانس ایدئال - نوشتن معادلة دیفرانسیل با استفاده از نمایش لاپلاس Gen Method - State wi Ideal Xformer - G2.pdf
حل تمرین معادلات انتگرال دیفرانسیل گره و مش + تزویج سلفی 2   (385 بار دانلود)
pdf - حل تمرین معادلات انتگرال دیفرانسیل گره و مش + تزویج سلفی 2 Sample Node & Mesh + Integro-Diff - Sol2.pdf
گزارش ده سال آینده جهان 2030   (1167 بار دانلود)
pdf - گزارش ده سال آینده جهان 2030
حل تمرین معادلات انتگرال دیفرانسیل گره و مش + تزویج سلفی   (376 بار دانلود)
pdf - حل تمرین معادلات انتگرال دیفرانسیل گره و مش + تزویج سلفی Sample Node & Mesh + Integro-Diff - Sol1.pdf
حل تمرین معادلات انتگرال دیفرانسیل + تزویج سلفی   (377 بار دانلود)
PDF - حل تمرین معادلات انتگرال دیفرانسیل + تزویج سلفی 99_12_03 Prob Sol - IntegroDiff + Coupling (Prob 34 & 36).pdf
حل تمرین معادلات انتگرال دیفرانسیل + تزویج سلفی   (343 بار دانلود)
PDF - حل تمرین معادلات انتگرال دیفرانسیل + تزویج سلفی IntegroDiff + Coupling (Prob 19).pdf
حل تمرین پاسخ دائمی سینوسی + منابع وابسته   (376 بار دانلود)
PDF - حل تمرین پاسخ دائمی سینوسی + منابع وابسته Sinusoidal steady-state (Prob 17).pdf
حل چند مسأله از تزویج - شکل 2   (355 بار دانلود)
pdf - حل چند مسأله از تزویج - شکل 2
حل چند مسأله از تزویج   (376 بار دانلود)
pdf - حل چند مسأله از تزویج
شبیه سازی مدارات آنالوگ در پروتئوس   (452 بار دانلود)
شبیه سازی مدارات آنالوگ در پروتئوس.mp4
آموزش پروتئوس   (460 بار دانلود)
آموزش پروتئوس.mp4
اندازه گیری ولتاژ، جریان و توان در پروتئوس   (452 بار دانلود)
اندازه گیری ولتاژ، جریان و توان در پروتئوس.mp4
مدیدیت زمان در جهان مجازی   (331 بار دانلود)
MP4 - مدیدیت زمان در جهان مجازی
تدریس مدار 2 - فصل هشت: دوقطبی ها (2)   (455 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل هشت: دوقطبی ها (2) Filename: 99_10_03 CCT2-Ch8_TwoPorts P2 H & T Parameters, Interconnection - R. Bayat
تدریس مدار 2 - فصل هشت: دوقطبی ها (1)   (444 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل هشت: دوقطبی ها (1) Filename: 99_10_01 CCT2-Ch8_TwoPorts P1 Z & Y Parameters - R. Bayat.mp4
تدریس مدار 2 - فصل هشت: دوقطبی ها   (425 بار دانلود)
PDF - تدریس مدار 2 - فصل هشت: دوقطبی ها Filename: CCT2 - Ch8 - TwoPorts.pdf
تدریس مدار 2 - فصل هفت - قضایای شبکه ها: قضیة همپاسخی   (414 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل هفت - قضایای شبکه ها: قضیة همپاسخی Filename: 99_09_24 CCT2-Ch7_NetTheorems P2 Reciprocity Theorem - R. Bayat.mp4
تدریس مدار 2 - فصل هفت - قضایای شبکه ها: شبکة معادل تونن و نرتن   (396 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل هفت - قضایای شبکه ها: شبکة معادل تونن و نرتن Filename: 99_09_19 CCT2-Ch7_NetTheorems P1 Thevenin & Norton Eq. CCTs - R. Bayat.mp4
تدریس مدار 2 - فصل هفت: قضایای شبکه ها   (446 بار دانلود)
PDF - تدریس مدار 2 - فصل هفت: قضایای شبکه ها Filename: CCT2 - Ch7 - NetTheorems.pdf
تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه (4) اندازه گیری صفرهای تابع شبکه   (496 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه (4) اندازه گیری صفرهای تابع شبکه Filename: 99_09_12 CCT2-Ch6_NetFunct P4 Zeroes of Net Func.s - R. Bayat
تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه (3) اندازه گیری فرکانس های طبیعی   (483 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه (3) اندازه گیری فرکانس های طبیعی Filename is 99_09_10 CCT2-Ch6_NetFunct P3 NatFreq.s - R. Bayat.mp4
تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه (2) اصل عدم قطعیت   (457 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه (2) اصل عدم قطعیت
تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه (1) اصل تغییر دائمی   (460 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه (1) اصل تغییر دائمی
تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه   (437 بار دانلود)
PDF - تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه
تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس   (467 بار دانلود)
PDF - تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس
تدریس مدار 2 - فصل پنج: فرکانس های طبیعی مدار - بخش دوم   (452 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل پنج: فرکانس های طبیعی مدار - بخش دوم
تدریس مدار 2 - فصل پنج: فرکانس های طبیعی مدار   (462 بار دانلود)
PDF - تدریس مدار 2 - فصل پنج: فرکانس های طبیعی مدار
تدریس مدار 2 - فصل پنج: فرکانس های طبیعی مدار - بخش اول   (538 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل پنج: فرکانس های طبیعی مدار - بخش اول
تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس 2   (427 بار دانلود)
PDF - تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس 2
تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس 2   (538 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس 2
مرور مدار 1 - حل تمرین - محاسبه پاسخ پله   (400 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1 - حل تمرین - محاسبه پاسخ پله
مرور مدار 1 - حل تمرین - محاسبه پاسخ ضربه   (404 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1 - حل تمرین - محاسبه پاسخ ضربه
تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس   (578 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس
تدریس مدار 2 - فصل سه - معادلات حالت (بخش 2) وابستگی بین متغیرهای حالت   (540 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل سه - معادلات حالت (بخش 2) وابستگی بین متغیرهای حالت
مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 4: پاسخ ضربه   (415 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 4: پاسخ ضربه
تدریس مدار 2 - فصل سه: معادلات حالت (بخش 1)   (585 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل سه - بخش 1: الگوریتم نوشتن معادلات حالت مدار
مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 3: پاسخ ضربه   (423 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 3: پاسخ ضربه
تدریس مدار 2 - فصل سه: معادلات حالت   (479 بار دانلود)
PDF - تدریس مدار 2 - فصل سه: معادلات حالت
مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 3 و 4: پاسخ ضربه   (369 بار دانلود)
PDF - مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 3 و 4: پاسخ ضربه
مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 2: پاسخ پله   (372 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 2: پاسخ پله
مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 2: پاسخ پله   (428 بار دانلود)
PDF - مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 2: پاسخ پله
مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 1: پاسخ پله   (431 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 1: پاسخ پله
مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 1: پاسخ پله   (383 بار دانلود)
PDF - مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 1: پاسخ پله
حل تمرین مدار 2 - فصل دو - بخش 3 - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل   (456 بار دانلود)
MP4 - حل تمرین مدار 2 - فصل دو - بخش 3 - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل
حل تمرین مدار 2 - فصل دو - بخش 2 - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل   (507 بار دانلود)
MP4 - حل تمرین مدار 2 - فصل دو - بخش 2 - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل
حل تمرین مدار 2 - فصل دو - بخش 2 و 3 - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل   (554 بار دانلود)
PDF - حل تمرین مدار 2 - فصل دو - بخش 2 و 3 - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل
مرور مدار 1: محاسبة فرکانس تشدید؛ مقسم ولتاژ در حالت کلی   (374 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1: محاسبة فرکانس تشدید؛ مقسم ولتاژ در حالت کلی
مرور مدار 1: نوسان الکترومغناطیسی و تشدید   (394 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1: نوسان الکترومغناطیسی و تشدید
انیمیشن چگونگی ایجاد نوسان الکترومغناطیسی در LC   (494 بار دانلود)
GIF - انیمیشن چگونگی ایجاد نوسان الکترومغناطیسی در LC
کتاب راهنما برای ورود به ساخت مدارهای الکترونیکی - Make_Electronics   (507 بار دانلود)
PDF - کتاب راهنما برای ورود به ساخت مدارهای الکترونیکی - Make_Electronics
کتاب راهنما برای ورود به ساخت مدارهای الکترونیکی - Make_Getting Started with Sensors   (501 بار دانلود)
PDF - کتاب راهنما برای ورود به ساخت مدارهای الکترونیکی - Make_Getting Started with Sensors
حل تمرین مدار 2 - فصل دو - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل   (589 بار دانلود)
MP4 - حل تمرین مدار 2 - فصل دو - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل
تمرین مرور مدار 1: پاسخ دائمی سینوسی 2   (425 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1: پاسخ دائمی سینوسی 2
تمرین مرور مدار 1: تشدید یا رزونانس   (406 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1: تشدید یا رزونانس
تمرین مرور مدار 1: پاسخ دائمی سینوسی 1   (419 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1: پاسخ دائمی سینوسی 1
تدریس مدار 2 - فصل دو: پاسخ ها و روش های نوشتن معادلات مدار - بخش دو   (614 بار دانلود)
MP4 - فصل دو: پاسخ ها و روش های نوشتن معادلات مدار - بخش دو: معادلات انتگرال-دیفرانسیل
تدریس مدار 2 - فصل سه: کابرد فضای حالت در تحلیل مدار   (425 بار دانلود)
PDF - فصل سه: کابرد فضای حالت در تحلیل مدار
تدریس مدار 2 - فصل دو: پاسخ ها و روش های نوشتن معادلات مدار - بخش یک   (760 بار دانلود)
MP4 - فصل دو: پاسخ ها و روش های نوشتن معادلات مدار - بخش یک: دسته بندی کلی؛ روش منظم و میانبر
تدریس مدار 2 - فصل یک: مدارهای RLCM؛ هندسة مدار و قضية تلگان؛ مشخصه های عمومی مدارها   (530 بار دانلود)
pdf - فصل یک: مدارهای RLCM؛ هندسة مدار و قضية تلگان؛ مشخصه های عمومی مدارها
تدریس مدار 2 - فصل دو: پاسخ ها و روش های نوشتن معادلات مدار؛ نرم افزارهای تحلیل مدار   (512 بار دانلود)
pdf - فصل دو: پاسخ ها و روش های نوشتن معادلات مدار؛ نرم افزارهای تحلیل مدار
بحث تکمیلی مدار 2 - توان؛ ترانسفورماتور ایدئال   (558 بار دانلود)
MPEG - تدریس مدار 2 - بحث تکمیلی - توان؛ ترانسفورماتور ایدئال نیمسال اول 1399
تدریس مدار 2 - فصل اول _ جلسة دوم - کاربردهای قضیة تلگان   (586 بار دانلود)
MPEG - تدریس مدار 2 - فصل اول _ جلسة دوم - کاربردهای قضیة تلگان نیمسال اول 1399
تدریس مدار 2 - فصل اول_جلسة اول - قضیة تلگان   (661 بار دانلود)
MPEG - تدریس مدار 2 - فصل اول_جلسة اول - قضیة تلگان نیمسال اول 1399
تدریس مدار 2 - مرور مدار 1 - روش کلی تحلیل مدارهای الکتریکی   (923 بار دانلود)
pdf - مرور مدار 1 - روش کلی تحلیل مدارهای الکتریکی
تدریس مدار 2 - مرور مدار 1 - روش کلی تحلیل مدارهای الکتریکی   (767 بار دانلود)
mp3 - مرور مدار 1 - روش کلی تحلیل مدارهای الکتریکی
کارآموزی تابستان 99   (430 بار دانلود)
دانشجویانی که در تابستان 99 درس کارآموزی با اینجانب دارند، بایستی در شروع کارآموزی و همچنین در میانة آن، یک ایمیل به اینجانب بفرستند تا نکات مهمی برای آنان ارسال شود. 5/1/99 موفق باشید
Transverse & Longtitudinal Waves   (389 بار دانلود)
Transverse & Longtitudinal Waves
The ARRL Handbook for Radio Communications - 94th Edition   (359 بار دانلود)
Zipped pdf files - The ARRL Handbook for Radio Communications - 94th Edition, Published by: ARRL - (The American Radio Relay League, Inc.) - the national association for Amateur Radio™ -
Balancing Control for a Cube using Gyroscopes   (367 بار دانلود)
mp4 - Balancing Control for a Cube using Gyroscopes
مدار معادل کریستال   (452 بار دانلود)
مدار معادل کریستال - مثالی برای رابطة چیدمان صفر-قطب و پاسخ فرکانسی
Forced Oscillations and Resonance   (445 بار دانلود)
Forced Oscillations and Resonance
Mims Engineers Mini Notebook - Sensor Projects   (340 بار دانلود)
PDF - Mims Engineers Mini Notebook - Sensor Projects
رفتار سلف و خازن در ورودی ثابت   (421 بار دانلود)
رفتار سلف و خازن در ورودی ثابت
LC Inductor-Capacitor Resonating Circuits   (422 بار دانلود)
LC Inductor-Capacitor Resonating Circuits
Similiarities of Wave Behavior   (472 بار دانلود)
Similiarities of Wave Behavior (AT&T Archives)
انواع مقاومت ثابت و متغیر (قابل تنظیم)   (367 بار دانلود)
MP4 - انواع مقاومت ثابت و متغیر (قابل تنظیم)
اثر رتبه دانشگاه بر موفقیت   (447 بار دانلود)
MP4 - اثر رتبه دانشگاه بر موفقیت
توضیح در بارة پروژة بلندگوی دست ساز   (524 بار دانلود)
توضیح در بارة پروژة بلندگوی دست ساز
مخالفت سلف با تغییر ناگهانی جریان   (500 بار دانلود)
مخالفت سلف با تغییر ناگهانی جریان
مخالفت خازن با تغییر ناگهانی ولتاژ   (394 بار دانلود)
مخالفت خازن با تغییر ناگهانی ولتاژ
Mim's Engineers Notebook (Excellent)   (368 بار دانلود)
PDF - Mim's Engineers Notebook (Excellent)
Beginner's Handbook of Amateur Radio (4Ed) - McGraw-Hill (2001)   (712 بار دانلود)
Beginner's Handbook of Amateur Radio (4Ed) - McGraw-Hill (2001)
نوسانات سطح پل عبور خودرو   (352 بار دانلود)
pdf - روش تهیة گزارش از نوسانات سطح پل عبور خودرو و بررسی تغییرات شتاب در سطح پل
رزونانس یا تشدید   (465 بار دانلود)
رزونانس یا تشدید
ویدئوی اهمیت شناخت فرکانس های طبیعی سیستم   (390 بار دانلود)
ویدئوی اهمیت شناخت فرکانس های طبیعی سیستم
Wond’rous Light Chain   (296 بار دانلود)
PDF - Wond’rous Light Chain
بلندگوی دست ساز   (426 بار دانلود)
MP4 - بلندگوی دست ساز برای آموزش اساس کار بلندگوها
Robotics Projects   (440 بار دانلود)
Robotics Experiments for the Evil Genius
استاندارد مقاومت ها و كدهای رنگی   (409 بار دانلود)
استاندارد مقاومت ها و كدهای رنگی
Electronic Sensors   (415 بار دانلود)
Electronic Sensors for the Evil Genius
Radio and Receiver Projects   (737 بار دانلود)
Radio and Receiver Projects for the Evil Genius
Bionics   (398 بار دانلود)
Bionics for the Evil Genius
Auto Projects   (443 بار دانلود)
Auto Projects for the Evil Genius
Arduino Projects   (837 بار دانلود)
Arduino Projects for the Evil Genius
Spy Gadgets   (492 بار دانلود)
101 Spy Gadgets for the Evil Genius
آیا قانون اهم را می دانید؟   (538 بار دانلود)
معلم و دانش آموزش، در بارة قانون اهم و به کارگیری آن در تحلیل مدار بحث می کنند.
قانون اهم به زبان طنز   (504 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
درس ارشد فرایندهای تصادفی   (185 بار دانلود)
طرح درس ارشد فرایندهای تصادفی
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
آشنایی با مهندسی برق   (283 بار دانلود)
طرح درس آشنایی با مهندسی برق
رشته : مهندسی برق
مدارهای الکتریکی 2   (365 بار دانلود)
طرح درس مدارهای الکتریکی 2
رشته : مهندسی برق و کامپیوتر

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
کلاس بحث آزاد (1400/12/12)
کلاس های بحث آزاد (1400/10/05)
کلاس های بحث آزاد از شنبة هفتة آینده (29 آبان) ساعت 19 تا 2030 با سازمان زیر برگزار می شود. (1400/08/24)
کلاس تدریس، رفع اشکال و حل تمرین درس مدار 2 چهارشنبه ها به ترتیب زیر برگزار می شود (1400/08/24)
جلسات حل تمرین درس مدار 2 ساعت 13 تا 15 دوشنبه ها برگزار می شود. (1400/08/22)
راه حل مشکل دانلود کلیپ آموزش پروتئوس (1400/07/22)
منابع درس مدار 2 و آزمایشگاه مدار در سامانة کلاسها قرار داده شد. (1400/06/24)
کلاس بحث آزاد موقتاً به مدت سه هفته برگزار نمی شود. (1400/06/21)
کلاس بحث آزاد این هفته استثنااً به جای جمعه، شنبه 830 صبح تشکیل می شود. (1400/06/09)
کلاس بحث آزاد در تابستان روزهای جمعه 830 صبح تشکیل می شود (1400/06/05)
استاد MIT در بارة مهندسی برق توضیح می دهد. (1400/06/05)
کلاس بحث آزاد این هفته برگزار نمی شود. (1400/05/27)
کلاس¬های بحث آزاد این هفته برگزار نمی شود. هفتة آینده پنجشنبه برگزار می شود. (1400/05/14)
کلاس بحث آزاد این هفته استثنااً پنجشنبه 830 صبح تشکیل می شود. (1400/05/05)
ادامة کلاس بحث آزاد در تابستان روزهای جمعه 830 صبح تشکیل می شود. (1400/04/27)
ارتباط دانشجویان برای درسها (1400/04/26)
Obama's Message for Students (1400/04/23)
جلسة مشترک رفع اشکال پایان ترم برای دو گروه، شنبه 29 خرداد ساعت 20 در لینک زیر برگزار می شود (1400/03/28)
کلاس بحث آزاد (1400/03/10)
کلاس بحث آزاد (1400/03/10)
کلاس رفع اشکال مدار 2 (1400/03/03)
کلاس بحث آزاد این هفته جمعه ساعت 1530 تشکیل می شود. (1400/02/31)
کلاس بحث آزاد این هفته تشکیل نمی شود (1400/02/17)
کلاس بحث آزاد این هفته جمعه عصر تشکیل می شود (1400/02/16)
لینک کلاس بحث آزاد (1400/02/09)
کلاس بحث آزاد (1400/02/02)
کلاس بحث آزاد - لینک جدید (1400/01/25)
ارتباط دانشجویان برای درسها (1399/06/26)
کارآموزی تابستان 99 (1399/05/25)
راهنمای Scanner و WhatsApp برای اسکن و انتقال فایل تصویر به کامپیوتر (در استفاده از سامانه ی آزمون) (1399/04/20)
در باره ی آزمون ها (1399/04/20)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
bayatr@semnan.ac.ir
(+98)2331532709

فرم تماس