رضا بیات

درباره من

دکتر رضا بیات
image

استادیار گروه آموزشی مخابرات @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

سیستم های مخابراتی، کاربردهای علوم داده، بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی، رمزنگاری با آشوب. گروه آموزشی مخابرات - دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه سمنان....

محقق گوگل

(1399/9/4)

استنادات

21

h-index

1

i10-index

1

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1399/9/7)

استنادات

16

مقالات

1

h-index

1

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1374

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

تحصیل و پژوهش در زمینه ی پردازش آرایه ای سیگنال ها. عنوان پایان نامه: پردازش آرایه ی دو-بعدی سیگنال ها به منظور تخمین تأخیر بین آنها با استفاده از الگوریتم LMS و بهینه سازی با الگوریتم ژنتیکی.

1370

کارشناسی

صنعتی خواجه نصیر توسی

گرایش مخابرات - عنوان پروژه ی پایانی در زمینه ی مخابرات دیجیتال بیسیم: طراحی و ساخت فرستنده و گیرنده برای انتقال بیسیم دیجیتال سیگنال صدا و داده با نرخ 128 کیلوبیت بر ثانیه در فرکانس کریر 27 مگاهرتز.

تجارب

1370 تا کنون

طراحی و ساخت سیستم های مخابره و پردازش اطلاعات

شرکت ها و سازمان های مختلف

طراحی و پیاده سازی سیستم های الکترونیکی به صورت آمیخته ای از سخت افزار و نرم افزار برای کاربردهای مخابره ی اطلاعات، اندازه گیری از راه دور، نظارت بر عملکرد سیستم ها، پردازش اطلاعات

1377 تا کنون

تدریس

دانشگاه سمنان

1382

برگزاری مسابقة رباتیک دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

برگزاری اولین و تنها مسابقة رباتیک دانشگاه سمنان در سطح کشوری

1382-1387

معاونت گروه برق

دانشگاه سمنان

انجام امور اجرایی تا تبدیل گروه برق به دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر

مهارت ها

علم داده ها

طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی سیستم های مخابراتی و الکترونیکی - در سطوح تکنیکی، سیستمی و معماری

ویراستاری فارسی و انگلیسی

اولویت های پژوهشی

پردازش سیگنال در ذخیره سازی و مخابرة اطلاعات

کاربردهای علم داده

رمزنگاری با استفاده از آشوب

زیست شناسی محاسباتی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه (2) اصل عدم قطعیت   (6 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه (2) اصل عدم قطعیت
تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه (1) اصل تغییر دائمی   (6 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه (1) اصل تغییر دائمی
تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه   (15 بار دانلود)
PDF - تدریس مدار 2 - فصل شش: تابع شبکه
تدریس آشنایی با برق - فصل پنجم: پایه های فیزیکی و ریاضی مهندسی برق   (19 بار دانلود)
MP4 - تدریس آشنایی با برق - فصل پنجم: پایه های فیزیکی و ریاضی مهندسی برق
تدریس آشنایی با برق - فصل پنجم: پایه های فیزیکی و ریاضی مهندسی برق   (27 بار دانلود)
PDF - تدریس آشنایی با برق - فصل پنجم: پایه های فیزیکی و ریاضی مهندسی برق
تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس   (17 بار دانلود)
PDF - تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس
تدریس مدار 2 - فصل پنج: فرکانس های طبیعی مدار - بخش دوم   (20 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل پنج: فرکانس های طبیعی مدار - بخش دوم
تدریس آشنایی با برق - فصل چهار - بخش 3: مدارهای الکتریکی - تکمیلی روش کلی تحلیل مدار   (31 بار دانلود)
MP4 - تدریس آشنایی با برق - فصل چهار - بخش 3: مدارهای الکتریکی - تکمیلی روش کلی تحلیل مدار
تدریس آشنایی با برق - فصل چهار - بخش 3: مدارهای الکتریکی - تکمیلی روش کلی تحلیل مدار   (28 بار دانلود)
PDF - تدریس آشنایی با برق - فصل چهار - بخش 3: مدارهای الکتریکی - تکمیلی روش کلی تحلیل مدار
تدریس مدار 2 - فصل پنج: فرکانس های طبیعی مدار   (21 بار دانلود)
PDF - تدریس مدار 2 - فصل پنج: فرکانس های طبیعی مدار
تدریس مدار 2 - فصل پنج: فرکانس های طبیعی مدار - بخش اول   (38 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل پنج: فرکانس های طبیعی مدار - بخش اول
تدریس آشنایی با برق - فصل چهار - بخش 3: مدارهای الکتریکی - روش کلی تحلیل مدار   (30 بار دانلود)
MP4 - تدریس آشنایی با برق - فصل چهار - بخش 3: مدارهای الکتریکی - روش کلی تحلیل مدار
تدریس آشنایی با برق - فصل چهار - بخش 3: مدارهای الکتریکی - روش کلی تحلیل مدار   (45 بار دانلود)
PDF - تدریس آشنایی با برق - فصل چهار - بخش 3: مدارهای الکتریکی - روش کلی تحلیل مدار
رفتار آشوبی در مدارهای الکتریکی   (30 بار دانلود)
MP4 - رفتار آشوبی در مدارهای الکتریکی
حل تمرین مدار 2 - فصل سه - معادلات حالت   (19 بار دانلود)
MP4 - حل تمرین مدار 2 - فصل سه - معادلات حالت
تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس 2   (28 بار دانلود)
PDF - تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس 2
تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس 2   (29 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس 2
مرور مدار 1 - حل تمرین - محاسبه پاسخ پله   (52 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1 - حل تمرین - محاسبه پاسخ پله
مرور مدار 1 - حل تمرین - محاسبه پاسخ ضربه   (40 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1 - حل تمرین - محاسبه پاسخ ضربه
تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس   (74 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل چهار: تبدیل لاپلاس
تدریس مدار 2 - فصل سه - بخش 2: وابستگی بین متغیرهای حالت   (52 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل سه - بخش 2: وابستگی بین متغیرهای حالت
تدریس آشنایی با برق - فصل چهار - بخش 2: مدارهای الکتریکی - منبع ولتاژ؛ قوانین کیرشف   (64 بار دانلود)
MP4 - تدریس آشنایی با برق - فصل چهار - بخش 2: مدارهای الکتریکی - منبع ولتاژ؛ قوانین کیرشف
تدریس آشنایی با برق - فصل چهار - بخش 2: مدارهای الکتریکی - منبع ولتاژ؛ قوانین کیرشف   (59 بار دانلود)
PDF - تدریس آشنایی با برق - فصل چهار - بخش 2: مدارهای الکتریکی - منبع ولتاژ؛ قوانین کیرشف
مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 4: پاسخ ضربه   (45 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 4: پاسخ ضربه
تدریس مدار 2 - فصل سه: معادلات حالت (بخش 1)   (51 بار دانلود)
MP4 - تدریس مدار 2 - فصل سه - بخش 1: الگوریتم نوشتن معادلات حالت مدار
مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 3: پاسخ ضربه   (41 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 3: پاسخ ضربه
تدریس مدار 2 - فصل سه: معادلات حالت   (54 بار دانلود)
PDF - تدریس مدار 2 - فصل سه: معادلات حالت
مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 3 و 4: پاسخ ضربه   (35 بار دانلود)
PDF - مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 3 و 4: پاسخ ضربه
مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 2: پاسخ پله   (44 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 2: پاسخ پله
مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 2: پاسخ پله   (30 بار دانلود)
PDF - مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 2: پاسخ پله
مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 1: پاسخ پله   (44 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 1: پاسخ پله
مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 1: پاسخ پله   (39 بار دانلود)
PDF - مرور مدار 1 - حالت های گذرا و رفتار R و L و C - بخش 1: پاسخ پله
تدریس آشنایی با برق - فصل چهار - بخش 1: مدارهای الکتریکی؛ مقدمه و کاربردها   (54 بار دانلود)
MP4 - فصل چهار - بخش 1: مدارهای الکتریکی؛ مقدمه و کاربردها
تدریس آشنایی با برق - فصل سه - بخش 3: نرم افزارها و پلتفورم ها   (32 بار دانلود)
MP4 - فصل سه - بخش 3: نرم افزارها و پلتفورم ها
حل تمرین مدار 2 - فصل دو - بخش 3 - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل   (46 بار دانلود)
MP4 - حل تمرین مدار 2 - فصل دو - بخش 3 - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل
حل تمرین مدار 2 - فصل دو - بخش 2 - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل   (58 بار دانلود)
MP4 - حل تمرین مدار 2 - فصل دو - بخش 2 - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل
حل تمرین مدار 2 - فصل دو - بخش 2 و 3 - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل   (54 بار دانلود)
PDF - حل تمرین مدار 2 - فصل دو - بخش 2 و 3 - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل
مرور مدار 1: محاسبة فرکانس تشدید؛ مقسم ولتاژ در حالت کلی   (54 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1: محاسبة فرکانس تشدید؛ مقسم ولتاژ در حالت کلی
تدریس آشنایی با برق - فصل سه - بخش 2: فعالیت های جنبی و ساخت برای دانشجویان برق   (45 بار دانلود)
MP4 - فصل سه - بخش 2: فعالیت های جنبی و ساخت برای دانشجویان برق
مرور مدار 1: نوسان الکترومغناطیسی و تشدید   (51 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1: نوسان الکترومغناطیسی و تشدید
انیمیشن چگونگی ایجاد نوسان الکترومغناطیسی در LC   (40 بار دانلود)
GIF - انیمیشن چگونگی ایجاد نوسان الکترومغناطیسی در LC
حل تمرین مدار 2 - فصل دو - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل   (89 بار دانلود)
MP4 - حل تمرین مدار 2 - فصل دو - روش میانبر و معادلات انتگرال-دیفرانسیل
تمرین مرور مدار 1: پاسخ دائمی سینوسی 2   (45 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1: پاسخ دائمی سینوسی 2
تمرین مرور مدار 1: تشدید یا رزونانس   (44 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1: تشدید یا رزونانس
تمرین مرور مدار 1: پاسخ دائمی سینوسی 1   (42 بار دانلود)
MP4 - مرور مدار 1: پاسخ دائمی سینوسی 1
تدریس مدار 2 - فصل دو: پاسخ ها و روش های نوشتن معادلات مدار - بخش دو   (107 بار دانلود)
MP4 - فصل دو: پاسخ ها و روش های نوشتن معادلات مدار - بخش دو: معادلات انتگرال-دیفرانسیل
تدریس آشنایی با برق - فصل سه - بخش 1: گرایش ها و درس ها   (37 بار دانلود)
MP4 - فصل سه - بخش 1: گرایش ها و درس ها
فهرست دروس کارشناسی مهندسی برق - 1394   (66 بار دانلود)
PDF - فهرست دروس کارشناسی مهندسی برق - 1394
تدریس مدار 2 - فصل سه: کابرد فضای حالت در تحلیل مدار   (69 بار دانلود)
PDF - فصل سه: کابرد فضای حالت در تحلیل مدار
تدریس مدار 2 - فصل دو: پاسخ ها و روش های نوشتن معادلات مدار - بخش یک   (149 بار دانلود)
MP4 - فصل دو: پاسخ ها و روش های نوشتن معادلات مدار - بخش یک: دسته بندی کلی؛ روش منظم و میانبر
تدریس مدار 2 - فصل یک: مدارهای RLCM؛ هندسة مدار و قضية تلگان؛ مشخصه های عمومی مدارها   (89 بار دانلود)
pdf - فصل یک: مدارهای RLCM؛ هندسة مدار و قضية تلگان؛ مشخصه های عمومی مدارها
تدریس مدار 2 - فصل دو: پاسخ ها و روش های نوشتن معادلات مدار؛ نرم افزارهای تحلیل مدار   (95 بار دانلود)
pdf - فصل دو: پاسخ ها و روش های نوشتن معادلات مدار؛ نرم افزارهای تحلیل مدار
تدریس آشنایی با برق - فصل دو: علم، فناوری و مهندسی؛ مهندسی برق؛ استانداردها؛ نهادهای بین المللی   (60 بار دانلود)
mp4 - فصل دو: علم، فناوری و مهندسی؛ مهندسی برق؛ استانداردها؛ نهادهای بین المللی
حل تمرین آشنایی با برق - تمرین دو از تکلیف یک   (52 بار دانلود)
mp4 - حل تمرین دو از تکلیف یک
حل تمرین آشنایی با برق - حل تمرین یک از تکلیف یک   (53 بار دانلود)
mp4 - حل تمرین یک از تکلیف یک
بحث تکمیلی مدار 2 - توان؛ ترانسفورماتور ایدئال   (105 بار دانلود)
MPEG - تدریس مدار 2 - بحث تکمیلی - توان؛ ترانسفورماتور ایدئال نیمسال اول 1399
تدریس مدار 2 - فصل اول _ جلسة دوم - کاربردهای قضیة تلگان   (122 بار دانلود)
MPEG - تدریس مدار 2 - فصل اول _ جلسة دوم - کاربردهای قضیة تلگان نیمسال اول 1399
تدریس مدار 2 - فصل اول_جلسة اول - قضیة تلگان   (141 بار دانلود)
MPEG - تدریس مدار 2 - فصل اول_جلسة اول - قضیة تلگان نیمسال اول 1399
تدریس مدار 2 - مرور مدار 1 - روش کلی تحلیل مدارهای الکتریکی   (144 بار دانلود)
pdf - مرور مدار 1 - روش کلی تحلیل مدارهای الکتریکی
تدریس مدار 2 - مرور مدار 1 - روش کلی تحلیل مدارهای الکتریکی   (159 بار دانلود)
mp3 - مرور مدار 1 - روش کلی تحلیل مدارهای الکتریکی
کارآموزی تابستان 99   (52 بار دانلود)
دانشجویانی که در تابستان 99 درس کارآموزی با اینجانب دارند، بایستی در شروع کارآموزی و همچنین در میانة آن، یک ایمیل به اینجانب بفرستند تا نکات مهمی برای آنان ارسال شود. 5/1/99 موفق باشید
Transverse & Longtitudinal Waves   (83 بار دانلود)
Transverse & Longtitudinal Waves
Series & Parallel   (90 بار دانلود)
pdf - Series & Parallel
مدار معادل کریستال   (84 بار دانلود)
مدار معادل کریستال - مثالی برای رابطة چیدمان صفر-قطب و پاسخ فرکانسی
Forced Oscillations and Resonance   (96 بار دانلود)
Forced Oscillations and Resonance
رفتار سلف و خازن در ورودی ثابت   (88 بار دانلود)
رفتار سلف و خازن در ورودی ثابت
LC Inductor-Capacitor Resonating Circuits   (77 بار دانلود)
LC Inductor-Capacitor Resonating Circuits
Similiarities of Wave Behavior   (105 بار دانلود)
Similiarities of Wave Behavior (AT&T Archives)
توضیح در بارة پروژة بلندگوی دست ساز   (107 بار دانلود)
توضیح در بارة پروژة بلندگوی دست ساز
مخالفت سلف با تغییر ناگهانی جریان   (83 بار دانلود)
مخالفت سلف با تغییر ناگهانی جریان
مخالفت خازن با تغییر ناگهانی ولتاژ   (74 بار دانلود)
مخالفت خازن با تغییر ناگهانی ولتاژ
نوسانات سطح پل عبور خودرو   (77 بار دانلود)
pdf - روش تهیة گزارش از نوسانات سطح پل عبور خودرو و بررسی تغییرات شتاب در سطح پل
رزونانس یا تشدید   (96 بار دانلود)
رزونانس یا تشدید
ویدئوی اهمیت شناخت فرکانس های طبیعی سیستم   (85 بار دانلود)
ویدئوی اهمیت شناخت فرکانس های طبیعی سیستم
آیا قانون اهم را می دانید؟   (178 بار دانلود)
معلم و دانش آموزش، در بارة قانون اهم و به کارگیری آن در تحلیل مدار بحث می کنند.

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آشنایی با برق   (94 بار دانلود)
سرفصل مباحث درس آشنایی با برق
رشته : مهندسی برق
مدارهای الکتریکی 2   (48 بار دانلود)
سرفصل مباحث درس مدارهای الکتریکی 2
رشته : مهندسی برق

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
bayatr@semnan.ac.ir
(+98)2331532709

فرم تماس